Březen 2011

Docházka 2.3.2011

2. března 2011 v 19:57 | Mirka |  Tréninky a zápasy OMLUVY 2011
Středa 2.3.2011
přítomni:
Duchková, Dostálová, Malá, Houdková, Řežábková, Rubášová, Havelková, Havrdová, Tesařová - celkem 9 hráček
omluva: Syslová, Filipová, Spoustová, Jakimeczková, Jurášková - všichni nemoc, Nováková - kotník
nedorazily: Špatková , Vrbová, Molnárová


PŘÍJMENÍJMÉNO23.2.20112.3.2011
BábelováBarboraskončilaskončila
DrábkováBarboradodatečnáomluva
FilipováDaniela
omluva
HavrdováPatrieXX
HoudkováMichaelaXX
JakimeczkováAnnaXomluva
KraťkováDenisaskončilaskončila
MachováEmaskončilaskončila
MaláNicolaXX
NovákováBarboraXomluva
RubášováAnnaXX
ŘežábkováAdélaXX
SpoustováVandaXomluva
ŠpatkováBarboraomluva
VašíčkováKateřinaskončilaskončila
VrbováKarolínaomluva
MolnárováLenkaX
DostálováMarie
X
DuchkováEliškaXX
HavelkováDenisaomluvaX
JuráškováTerezaXomluva
SyslováAnnaXomluva
TruhlářováLucieXX
Skončily 4
139

Docházka do konce února 2010

2. března 2011 v 19:50 | Mirka |  Tréninky a zápasy OMLUVY 2011

kategoriePŘÍJMENÍJMÉNO5.1.201112.1.201119.1.201126.1.20112.2.201116.2.201123.2.2011přítomnaomluvaabsence
MLBábelováBarboraomluvaX

skončilaskončilaskončila112
MLDrábkováBarboraXomluva
XXX
412
MLFilipováDanielaXomluvaomluvaXXX
421
MLHavrdováPatrieomluvaXXXomluvaXX520
MLHoudkováMichaelaomluvaXXX
dodatečnáX412
MLJakimeczkováAnnaXomluvaomluva

XX322
MLKraťkováDenisaskončilaskončilaskončilaskončilaskončilaskončilaskončila000
MLMachováEmaXskončilaskončilaskončilaskončilaskončilaskončila101
MLMaláNicolaomluvaomluvaXXXomluvaX430
MLNovákováBarboraXomluvaXXXXX610
MLRubášováAnnaXXomluvaXXXX610
MLŘežábkováAdélaXomluvaXXXXX610
MLSpoustováVandaXX
omluvaX
X412
MLŠpatkováBarboraXXXomluvaXXomluva520
MLVašíčkováKateřinaskončilaskončilaskončilaskončilaskončilaskončilaskončila000
STVrbováKarolína


omluvaomluvaomluvaomluva043
MLMolnárováLenkaomluvenaXXXXXX610
STDostálováMarieomluva

XXomluva
223
STDuchkováEliškaXomluvaomluvaXXXX520
STHavelkováDenisaXomluvaXXXXomluva520
STJuráškováTerezaXXXXXXX700
STSyslováAnnaXXomluvaomluvaXXX520
STTruhlářováLucieomluvaXXXXXX610

Celkem 24Skončily 4
13101014151413příspěvky:2100Malá
nezaplaceno:Filipová2050Špatková

Spoustová2050Molnárová

Vrbová2100Duchková

Dostálová2100Syslová

Havelková2100Drábková

Jurášková2100Rubášová


1050Truhlářová


2100Nováková


2100Řežábková


2100Houdková


2100Havrdová


2100Jakimeczková